عنوان : استفاده از گاز انتونوكس برای تسكین درد زایمان طبیعی، روشی مؤثر و ایمن بوده و با رضایتمندی مادر همراه است
کد خبر : ۲۰۰۵۶
تاريخ :
 ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ 
ساعت : ۱۱:۵۹:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ساليانه هزاران عمل سزارين انتخابي انجام ميشود که ترس از درد زايمان طبیعی، اصلي ترين علت آن است. روشهاي مختلفي براي کاهش درد زايمان طبیعی معرفي شده است. يکي از عوارض بعضي از روشهاي زايمان بدون درد، طولاني شدن مراحل زايمان است.

در اين مطالعه تأثير استنشاق گاز انتونوکس به عنوان يکي از روشهاي زايمان بدون درد بر روي ۲۰۰ زن باردار بستري در بيمارستان امام خميني (ره) اهواز بررسی شد. به این صورت که در یک کارآزمایی بالینی زنان به صورت تصادفي به دو گروه مساوي ۱۰۰ نفره ی مورد و کنترل تقسيم شدند. به گروه مورد از ابتدای فاز فعال زايمان ماسک انتونوکس داده شد و در گروه کنترل، زايمان، بدون دريافت انتونوکس انجام شد.

يافته ها نشان داد که طول مرحله اول زايمان در گروه دريافت کننده ی انتونوکس به طور معنادار کوتاهتر از گروه کنترل بود. استفاده از انتونوکس علاوه بر اينکه باعث کاهش درد زايمان و افزايش رضايتمندي مادران شد در آپگار نوزادان نيز تأثيري نداشت.

در نتیجه به نظر ميرسد که استفاده از گاز انتونوکس براي تسکين درد زايمان طبیعی روشي مؤثر و ايمن بوده و علاوه بر کاهش طول مدت فاز فعال زايمان با افزايش رضايتمندي مادران همراه ميباشد.

 

برگرفته از مقاله:

تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان

 

نویسندگان:

راضیه محمدجعفري، مژگان براتی، وحیده السادات تراب زاده بافقی، اکرم السادات تراب زاده بافقیبازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

*كليه حقوق اين سايت متعلق به معاونت توسعه پژوهش و فناوري مي باشد*

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0